Las ratas esperan que a los artistas les vaya bien | Ratas y papel sobre peana | 150 cm. x 30 cm. x 30 cm. | 2014

Rats are hoping that artists do well | Rats and paper on plinth | 59” x 11’8” x 11’8” | 2014