Catálogo exposición “Romanticismo-Punk” Galería Balaguer Barcelona, 2015 (bilingüe)

Exhibition catalogue “Punk-Romanticism” Balaguer Gallery Barcelona, 2015 (bilingual)