Catálogo exposición «Romanticismo-Punk» Galería Balaguer Barcelona, 2015 (bilingüe)

Exhibition catalogue «Punk-Romanticism» Balaguer Gallery Barcelona, 2015 (bilingual)