Catálogo exposición “Lección #1” Galería Balaguer Barcelona, 2013 (bilingüe)

Exhibition catalogue “Lesson #1” Balaguer Gallery Barcelona, 2013 (bilingual)