Catálogo exposición «Lección #1» Galería Balaguer Barcelona, 2013 (bilingüe)

Exhibition catalogue «Lesson #1» Balaguer Gallery Barcelona, 2013 (bilingual)